قیمت 2,639,000 تومان

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
2,639,000 تومان
ویژگی های دوره
0 دانشجو
روش دریافت: دانلود فایل
روش پشتیبانی: ارسال تیکت
2.56k بازدید 0 دیدگاه

 

   دانلود استاندارد NFPA

مجموعه استاندارد NFPA

انجمن ملی حفاظت در برابر حریق یا NFPA یک سازمان غیر انتفاعی و مستقل است که به منظور از بین بردن مرگ، جراحات، دارای و خسارت های اقتصادی مانند آتش سوزی، مخاطرات الکتریکی و یا مرتبط با آن اختصاص دارد. در سال 2018، NFPA ادعا می کند که دارای 50،000 عضو 9000 داوطلب از طریق 250 کمیته فنی با این سازمان همکاری می کنند. امروزه کاربرد این استاندارد در صنایع مخصوصا صنایع نفت و گاز از اهمیت زیادی بر خوردار است. با دانلود مجموعه استاندارد NFPA برای سازمان خود یک مجموعه به روز از این استاندارد را تهیه کنید. با دانلود استاندارد NFPA  به صورت یک مجموعه می توانید 259 کد و یا استاندارد NFPA را داشته باشید.

موضوعات و ویرایش های دانلود استاندارد NFPA

سری کدها شماره 29-1

 1. NFPA1-Fire Code – 2012 Edition
 2. NFPA 2-Hydrogen Technologies Code – 2011 Edition
 3. NFPA 3-Recommended Practice on Commissioning and Integrated Testing of Fire Protection and Life Safety Systems – 2012 Edition
 4. NFPA 10-Standard for Portable Fire Extinguishers 2010 Edition
 5. NFPA 11-Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam 2010 Edition
 6. NFPA 12-Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems 2018 Edition
 7. NFPA 12A-Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems 2009 Edition
 8. NFPA 13-Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2019 Edition
 9. NFPA 14-Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems 2016 Edition
 10. NFPA 15-Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection 2017 Edition
 11. NFPA 16-Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems 2019 Edition
 12. NFPA 17-Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems 2002 Edition
 13. NFPA 17A-Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems 2009 Edition
 14. NFPA 18-Standard on Wetting Agents 2011 Edition
 15. NFPA 18A-Standard on Water Additives for Fire Control and Vapor Mitigation 2011 Edition
 16. NFPA 20-Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 2019 Edition
 17. NFPA 22-Standard for Water Tanks for Private Fire Protection 2018 Edition
 18. NFPA 24-Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances 2019 Edition
 19. NFPA 25-Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems 2017 Edition

سری کدها شماره 49-30

 1. NFPA 30-Flammable and Combustible Liquids Code 2018 Edition
 2. NFPA 30A-Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages 2018 Edition
 3. NFPA 30B-Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products 2019 Edition
 4. NFPA 31-Standard for the Installation of Oil-Burning Equipment 2011 Edition
 5. NFPA 32-Standard for Drycleaning Plants 2011 Edition
 6. NFPA 33-Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials 2011 Edition
 7. NFPA 34-Standard for Dipping, Coating, and Printing Processes Using Flammable or Combustible Liquids 2011 Edition
 8. NFPA 35-Standard for the Manufacture of Organic Coatings 2011 Edition
 9. NFPA 36-Standard for Solvent Extraction Plants 2013 Edition
 10. NFPA 37-Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines 2018 Edition
 11. NFPA 40-Standard for the Storage and Handling of Cellulose Nitrate Film 2019 Edition
 12. NFPA 42-Code for the Storage of Pyroxylin Plastic 2002 Edition
 13. NFPA 45-Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals 2015 Edition

سری کدها شماره69-50

 1. NFPA 50-Standard for Bulk Oxygen Systems at Consumer Sites 2001 Edition
 2. NFPA 50A-Standard for Gaseous Hydrogen Systems at Consumer Sites 1999 Edition
 3. NFPA 50B-Standard for Liquefied Hydrogen Systems at Consumer Sites 1999 Edition
 4. NFPA 51-Standard for the Design and Installation of Oxygen–Fuel Gas Systems for Welding, Cutting, and Allied Processes 2013 Edition
 5. NFPA 51A-Standard for Acetylene Cylinder Charging Plants 2012 Edition
 6. NFPA 51B-Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work 2019 Edition
 7. NFPA 52-Vehicular Gaseous Fuel Systems Code 2013 Edition
 8. NFPA 53-Recommended Practice on Materials, Equipment, and Systems Used in Oxygen-Enriched Atmospheres 2011 Edition
 9. NFPA 54-National Fuel Gas Code 2018 Edition
 10. NFPA 55-Standard for the Storage, Use, and Handling of Compressed Gases and Cryogenic Fluids in Portable and Stationary Containers, Cylinders, and Tanks 2005 Edition
 11. NFPA 56 (PS)-Standard for Fire and Explosion Prevention During Cleaning and Purging of Flammable Gas Piping Systems  2012 Edition
 12. NFPA 57-Liquefied Natural Gas (LNG) Vehicular Fuel Systems Code 1999 Edition
 13. NFPA 58-Liquefied Petroleum Gas Code 2017 Edition
 14. NFPA 59-Utility LP-Gas Plant Code 2018 Edition
 15. NFPA 59A-Standard for the Production, Storage, and Handling of Liqueied Natural Gas (LNG) 2016 Edition
 16. NFPA 61-Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities 2008 Edition
 17. NFPA 68-Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting 2007 Edition
 18. NFPA 69-Standard on Explosion Prevention Systems 2008 Edition

سری کدها شماره72-70

 1. NFPA 70-National Electrical Code® 2011 Edition
 2. NFPA 72-National Fire Alarm and Signaling Code 2019 Edition

سری کدها شماره99-73

 1. NFPA 73-Standard for Electrical Inspections for Existing Dwellings 2011 Edition
 2. NFPA 75-Standard for the Protection of Information Technology Equipment 2017 Edition
 3. NFPA 76-Standard for the Fire Protection of Telecommunications Facilities 2012 Edition
 4. NFPA 77-Recommended Practice on Static Electricity 2019 Edition
 5. NFPA 79-Electrical Standard for Industrial Machinery 2018 Edition
 6. NFPA 80-Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives 2019 Edition
 7. NFPA 80A-Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures 2012 Edition
 8. NFPA 82-Standard on Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and Equipment 2014 Edition
 9. NFPA 85-Boiler and Combustion Systems Hazards Code 2015 Edition
 10. NFPA 86-Standard for Ovens and Furnaces 2019 Edition
 11. NFPA 86C-Standard for Industrial Furnaces Using a Special Processing Atmosphere 1999 Edition
 12. NFPA 86D-Standard for Industrial Furnaces Using Vacuum as an Atmosphere 1999 Edition
 13. NFPA 87-Standard for Fluid Heaters 2018 Edition
 14. NFPA 88A-Standard for Parking Structures 2019 Edition
 15. NFPA 88B-Standard for Repair Garages 1997 Edition
 16. NFPA 90A-Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems 2018 Edition
 17. NFPA 90B-Standard for the Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning Systems 2018 Edition
 18. NFPA 91-Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Particulate Solids 2015 Edition
 19. NFPA 92-Standard for Smoke Control Systems 2018 Edition
 20. NFPA 92A-Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences 2009 Edition
 21. NFPA 99-Health Care Facilities Code 2018 Edition
 22. NFPA 92B-Standard for Hypobaric Facilities 2018 Edition

سری کدها شماره 199-100

 1. NFPA 101A-Guide on Alternative Approaches to Life Safety 2019 Edition
 2. NFPA 101B-Code for Means of Egress for Buildings and Structures  2002 Edition
 3. NFPA 102-Standard for Grandstands, Folding and Telescopic Seating, Tents, and Membrane Structures 2016 Edition
 4. NFPA 105-Standard for Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives  2019 Edition
 5. NFPA 110-Standard for Emergency and Standby Power Systems  2019 Edition
 6. NFPA 111-Standard on Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power Systems 2019 Edition
 7. NFPA 115-Standard for Laser Fire Protection 2016 Edition
 8. NFPA 120-Standard for Fire Prevention and Control in Coal Mines 2015 Edition
 9. NFPA 121-Standard on Fire Protection for Self-Propelled and Mobile Surface Mining Equipment 2001 Edition
 10. NFPA 122-Standard for Fire Prevention and Control in Metal/Nonmetal Mining and Metal Mineral Processing Facilities 2015 Edition
 11. NFPA 123-Standard for Fire Prevention and Control in Underground Bituminous Coal Mines (Scan File)  1999 Edition
 12. NFPA 140-Standard on Motion Picture and Television Production Studio Soundstages, Approved Production Facilities, and Production Locations 2018 Edition
 13. NFPA 150-Fire and Life Safety in Animal Housing Facilities Code 2019 Edition
 14. NFPA 160-Standard for the Use of Flame Effects Before an Audience 2001 Edition
 15. NFPA 170-Standard for Fire Safety and Emergency Symbols 2018 Edition

سری کدها شماره 249-200

 1. NFPA 203-Guide on Roof Coverings and Roof Deck Constructions 2000 Edition
 2. NFPA 211-Standard for Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel–Burning Appliances 2016 Edition
 3. NFPA 214-Standard on Water-Cooling Towers 2016 Edition
 4. NFPA 220-Standard on Types of Building Construction 2018 Edition
 5. NFPA 221-Standard for High Challenge Fire Walls, Fire Walls, and Fire Barrier Walls 2015 Edition
 6. NFPA 225-Model Manufactured Home Installation Standard 2013 Edition
 7. NFPA 230-Standard for the Fire Protection of Storage 2003 Edition
 8. NFPA 231-Standard for General Storage (Scan File) 1998 Edition
 9. NFPA 231C-Standard for Rack Storage of Materials (Scan File) 1998 Edition
 10. NFPA 232-Standard for the Protection of Records 2012 Edition
 11. NFPA 232A-Guide for Fire Protection for Archives and Records Centers 1995 Edition
 12. NFPA 241-Standard for Safeguarding Construction, Alteration, and Demolition Operations 2019 Edition

سری کدها شماره 270-250

 1. NFPA 251-Standard Methods of Tests of Fire Resistance of Building Construction and Materials 2006 Edition
 2. NFPA 252-Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies 2017 Edition
 3. NFPA 253-Standard Method of Test for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source 2015 Edition
 4. NFPA 255-Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials (Scan File) 2006 Edition
 5. NFPA 256-Standard Methods of Fire Tests of Roof Coverings 2003 Edition
 6. NFPA 257-Standard on Fire Test for Window and Glass Block Assemblies 2012 Edition
 7. NFPA 258-Recommended Practice for Determining Smoke Generation of Solid Materials 2001 Edition
 8. NFPA 259-Standard Test Method for Potential Heat of Building Materials 2013 Edition
 9. NFPA 260-Standard Methods of Tests and Classification System for Cigarette Ignition Resistance of Components of Upholstered Furniture 2019 Edition
 10. NFPA 261-Standard Method of Test for Determining Resistance of Mock-Up Upholstered Furniture Material Assemblies to Ignition by Smoldering Cigarettes 2013 Edition
 11. NFPA 262-Standard Method of Test for Flame Travel and Smoke of Wires and Cables for Use in Air-Handling Spaces 2015 Edition
 12. NFPA 265-Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Room Fire Growth Contribution of Textile or Expanded Vinyl Wall Coverings on Full Height Panels and Walls 2015 Edition
 13. NFPA 266-Standard Method of Test for Fire Characteristics of Upholstered Furniture Exposed to Flaming Ignition Source 1998 Edition
 14. NFPA 267-Standard Method of Test for Fire Characteristics of Mattresses and Bedding Assemblies Exposed to Flaming Ignition Source 1998 Edition
 15. NFPA 268-Standard Test Method for Determining Ignitibility of Exterior Wall Assemblies Using a Radiant Heat Energy Source 2012 Edition
 16. NFPA 269-Standard Test Method for Developing Toxic Potency Data for Use in Fire Hazard Modeling 2012 Edition
 17. NFPA 270-Standard Test Method for Measurement of Smoke Obscuration Using a Conical Radiant Source in a Single Closed Chamber 2013 Edition

سری کدها شماره 299-271

 1. NFPA 271-Standard Method of Test for Heat and Visible Smoke Release Rates for Materials and Products Using an Oxygen Consumption Calorimeter 2009 Edition
 2. NFPA 272-Standard Method of Test for Heat and Visible Smoke Release Rates for Upholstered Furniture Components or Composites and Mattresses Using an Oxygen Consumption Calorimeter 2003 Edition
 3. NFPA 274-Standard Test Method to Evaluate Fire Performance Characteristics of Pipe Insulation 2013 Edition
 4. NFPA 275-Standard Method of Fire Tests for the Evaluation of Thermal Barriers 2013 Edition
 5. NFPA 276-Standard Method of Fire Test for Determining the Heat Release Rate of Roofng Assemblies with Combustible Above-Deck Roofng Components 2019 Edition
 6. NFPA 285-Standard Fire Test Method for Evaluation of Fire Propagation Characteristics of Exterior Wall Assemblies Containing Combustible Components  2019 Edition
 7. NFPA 286-Standard Methods of Fire Tests for Evaluating Contribution of Wall and Ceiling Interior Finish to Room Fire Growth 2015 Edition
 8. NFPA 287-Standard Test Methods for Measurement of Flammability of Materials in Cleanrooms Using a Fire Propagation Apparatus (FPA) 2012 Edition
 9. NFPA 288-Standard Methods of Fire Tests of Horizontal Fire Door Assemblies Installed in Horizontal Fire Resistance–Rated Assemblies 2012 Edition
 10. NFPA 289-Standard Method of Fire Test for Individual Fuel Packages 2019 Edition
 11. NFPA 290-Standard for Fire Testing of Passive Protection Materials for Use on LP-Gas Containers 2018 Edition
 12. NFPA 291-Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants 2019 Edition
 13. NFPA 295-Standard for Wildfire Control 1998 Edition
 14. NFPA 297-Guide on Principles and Practices for Communications Systems 1995 Edition
 15. NFPA 298-Standard on Fire Fighting Foam Chemicals for Class A Fuels in Rural,. Suburban, and Vegetated Areas 1994 Edition
 16. NFPA 299-Standard for Protection of Life and Property from Wildfire 1997 Edition

سری کدها شماره 399-300

 1. NFPA 301-Code for Safety to Life from Fire on Merchant Vessels 2018 Edition
 2. NFPA 302-Fire Protection Standard for Pleasure and Commercial Motor Craft 2015 Edition
 3. NFPA 303-Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards 2016 Edition
 4. NFPA 306-Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels 2019 Edition
 5. NFPA 307-Standard for the Construction and Fire Protection of Marine Terminals, Piers, and Wharves 2016 Edition
 6. NFPA 312-Standard for Fire Protection of Vessels During Construction, Conversion, Repair, and Lay-Up 2016 Edition
 7. NFPA 318-Standard for the Protection of Semiconductor Fabrication Facilities 2018 Edition
 8. NFPA 326-Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair 2020 Edition
 9. NFPA 329-Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids and Gases 2015 Edition
 10. NFPA 350-Guide for Safe confined space entry and work 2016 Edition
 11. NFPA 385-Standard for Tank Vehicles for Flammable and Combustible Liquids 2017 Edition
 12. NFPA 386-Standard for Portable Shipping Tanks 1990 Edition
 13. NFPA 395-Standard for the Storage of Flammable and Combustible Liquids at Farms and Isolated Sites 1993 Edition

سری کدها شماره 449-400

 1. NFPA 400-Hazardous Materials Code 2019 Edition
 2. NFPA 402-Guide for Aircraft Rescue and Fire-Fighting Operations 2013 Edition
 3. NFPA 403-Standard for Aircraft Rescue and Fire-Fighting Services at Airports 2018 Edition
 4. NFPA 405-Standard for the Recurring Proficiency of Airport Fire Fighters 2015 Edition
 5. NFPA 407-Standard for Aircraft Fuel Servicing 2012 Edition
 6. NFPA 408-Standard for Aircraft Hand Portable Fire Extinguishers 2010 Edition
 7. NFPA 409-Standard on Aircraft Hangars Handbook 2016 Edition
 8. NFPA 409-Standard on Aircraft Hangars 2016 Edition
 9. NFPA 410-Standard on Aircraft Maintenance 2015 Edition
 10. NFPA 412-Standard for Evaluating Aircraft Rescue and Fire-Fighting Foam Equipment 2014 Edition
 11. NFPA 414-Standard for Aircraft Rescue and Fire-Fighting Vehicles 2012 Edition
 12. NFPA 415-Standard on Airport Terminal Buildings, Fueling Ramp Drainage, and Loading Walkways 2016 Edition
 13. NFPA 418-Standard for Heliports 2016 Edition
 14. NFPA 422-Aircraft Accident/Incident Response Assessment 2010 Edition
 15. NFPA 423-Standard for Construction and Protection of Aircraft Engine Test Facilities 2010 Edition
 16. NFPA 13-Automatic Sprinkler Systems Handbook , 2019 Edition
 17. NFPA 424-Guide for Airport/Community Emergency Planning 2018 Edition
 18. NFPA 430-Code for the Storage of Liquid and Solid Oxidizers 2004 Edition
 19. NFPA 432-Code for the Storage of Organic Peroxide Formulations 2002 Edition
 20. NFPA 434-Code for the Storage of Pesticides 2002 Edition

سری کدها شماره 499-450

 1. NFPA 450-Guide for Emergency Medical Services and Systems 2013 Edition
 2. NFPA 471-Recommended Practice for Responding to Hazardous Materials Incidents 2002 Edition
 3. NFPA 472-Standard for Competence of Responders to Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents 2018 Edition
 4. NFPA 473-Standard for Competencies for EMS Personnel Responding to Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Incidents 2018 Edition
 5. NFPA 475-Recommended Practice for Organizing, Managing, and Sustaining a Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Response Program 2017 Edition
 6. NFPA 484-Standard for Combustible Metals 2019 Edition
 7. NFPA 490-Code for the Storage of Ammonium Nitrate 1998 Edition
 8. NFPA 495-Explosive Materials Code 2018 Edition
 9. NFPA 496-Standard for Purged and Pressurized Enclosures for Electrical Equipment 2017 Edition
 10. NFPA 497-Classifcation of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classifed) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas 2017 Edition
 11. NFPA 498-Standard for Safe Havens and Interchange Lots for Vehicles Transporting Explosives 2018 Edition
 12. NFPA 499-Classifcation of Combustible Dusts and of Hazardous (Classifed) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas 2017 Edition

سری کدها شماره 599-500

 1. NFPA 501-Standard on Manufactured Housing 2013 Edition
 2. NFPA 501A-Standard for Fire Safety Criteria for Manufactured Home Installations, Sites, and Communities 2009 Edition
 3. NFPA 502-Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways 2017 Edition
 4. NFPA 505-Fire Safety Standard for Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use, Conversions, Maintenance, and Operations 2018 Edition
 5. NFPA 513-Standard for Motor Freight Terminals 1998 Edition
 6. NFPA 520-Standard on Subterranean Spaces 2016 Edition
 7. NFPA 550-Guide to the Fire Safety Concepts Tree 2012 Edition
 8. NFPA 551-Guide for the Evaluation of Fire Risk Assessments 2019 Edition
 9. NFPA 555-Guide on Methods for Evaluating Potential for Room Flashover 2013 Edition
 10. NFPA 556-Guide on Methods for Evaluating Fire Hazard to Occupants of Passenger Road Vehicles 2016 Edition
 11. NFPA 557-Standard for Determination of Fire Loads for Use in Structural Fire Protection Design 2016 Edition
 12. NFPA 560-Standard for the Storage, Handling, and Use of Ethylene Oxide for Sterilization and Fumigation 2007 Edition

سری کدها شماره 699-600

 1. NFPA 600-Standard on Facility Fire Brigades 2015 Edition
 2. NFPA 610-Guide for Emergency and Safety Operations at Motorsports Venues 2019 Edition
 3. NFPA 650-Standard for Pneumatic Conveying Systems for Handling Combustible Particulate Solids 1998 Edition
 4. NFPA 651-Standard for the Machining and Finishing of Aluminum and the Production and Handling of Aluminum Powders 1998 Edition
 5. NFPA 652-Standard on the Fundamentals of Combustible Dust 2019 Edition
 6. NFPA 654-Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids 2017 Edition
 7. NFPA 655-Standard for Prevention of Sulfur Fires and Explosions 2017 Edition
 8. NFPA 664-Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking Facilities 2012 Edition

سری کدها شماره 799-700

 1. NFPA 701-Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films 2015 Edition
 2. NFPA 704-Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response 2012 Edition
 3. NFPA 705-Recommended Practice for a Field Flame Test for Textiles and Films 2013 Edition
 4. NFPA 720-Standard for the Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and Warning Equipment 2015 Edition
 5. NFPA 730-Guide for Premises Security 2018 Edition
 6. NFPA 731-Standard for the Installation of Electronic Premises Security Systems 2015 Edition
 7. NFPA 750-Standard on Water Mist Fire Protection Systems 2019 Edition
 8. NFPA 780-Standard for the Installation of Lightning Protection Systems 2020 Edition
 9. NFPA 790-Standard for Competency of Third-Party Field Evaluation Bodies 2018 Edition
 10. NFPA 791-Recommended Practice and Procedures for Unlabeled Electrical Equipment Evaluation 2018 Edition

سری کدها شماره 899-800

 1. NFPA 801-Standard for Fire Protection for Facilities Handling Radioactive Materials 2014 Edition
 2. NFPA 803-Standard for Fire Protection for Light Water Nuclear Power Plants 1998 Edition
 3. NFPA 804-Standard for Fire Protection for Advanced Light Water Reactor Electric Generating Plants 2015 Edition
 4. NFPA 805-Performance-Based Standard for Fire Protection for Light Water Reactor Electric Generating Plants 2015 Edition
 5. NFPA 806-Performance-Based Standard for Fire Protection for Advanced Nuclear Reactor Electric Generating Plants Change Process 2015 Edition
 6. NFPA 820-Standard for Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities 2016 Edition
 7. NFPA 850-Recommended Practice for Fire Protection for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current Converter Stations 2015 Edition
 8. NFPA 851-Recommended Practice for Fire Protection for Hydroelectric Generating Plants 2010 Edition
 9. NFPA 853-Standard for the Installation of Stationary Fuel Cell Power Systems2015 Edition

سری کدها شماره 999-900

 1. NFPA 901-Standard Classifications for Incident Reporting and Fire Protection Data 2016 Edition
 2. NFPA 902-Fire Reporting Field Incident Guide 1997 Edition
 3. NFPA 903-Fire Reporting Property Survey Guide 1996 Edition
 4. NFPA 904-Incident Follow-up Report Guide 1996 Edition
 5. NFPA 906-Guide for Fire Incident Field Notes 1998 Edition
 6. NFPA 909-Standard for the Protection of Cultural Resources, Including Museums, Libraries, Places of Worship, and Historic Properties 2005 Edition
 7. NFPA 914-Code for Fire Protection of Historic Structures 2015 Edition
 8. NFPA 921-Guide for Fire and Explosion Investigations 2017 Edition
 9. NFPA 951-Guide to Building and Utilizing Digital Information 2016 Edition

سری کدها شماره 1099-1000

 1. NFPA 1000-Standard for Fire Service Professional Qualifications Accreditation and Certification Systems 2011 Edition
 2. NFPA 1001-Standard for Fire Fighter Professional Qualifications 2019 Edition
 3. NFPA 1002-Standard for Fire Apparatus Driver/Operator Professional Qualifications 2014 Edition
 4. NFPA 1003-Standard for Airport Fire Fighter Professional Qualifcations 2019 Edition
 5. NFPA 1005-Standard for Professional Qualifcations for Marine Fire Fighting for Land-Based Fire Fighters 2019 Edition
 6. NFPA 1006-Standard for Technical Rescue Personnel Professional Qualifcations 2017 Edition
 7. NFPA 1021-Standard for Fire Officer Professional Qualifications 2014 Edition
 8. NFPA 1026-Standard for Incident Management Personnel Professional Qualifications 2018 Edition
 9. NFPA 1031-Standard for Professional Qualifications for Fire Inspector and Plan Examiner 2014 Edition
 10. NFPA 1035-Standard on Fire and Life Safety Educator, Public Information Officer, Youth Firesetter Intervention Specialist, and Program Manager Professional Qualifications 2015 Edition
 11. NFPA 1037-Standard on Fire Marshal Professional Qualifications 2016 Edition
 12. NFPA 1041-Standard for Fire Service Instructor Professional Qualifications 2012 Edition
 13. NFPA 1051-Standard for Wildland Firefighting Personnel Professional Qualifications 2016 Edition
 14. NFPA 1061-Standard for Professional Qualifications for Public Safety Telecommunications Personnel 2014 Edition
 15. NFPA 1071-Standard for Emergency Vehicle Technician Professional Qualifications 2016 Edition
 16. NFPA 1072-Standard for Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Emergency Response Personnel Professional Qualifcations 2017 Edition
 17. NFPA 1081-Standard for Facility Fire Brigade Member Professional Qualifications2018 Edition
 18. NFPA 1091-Standard for Traffc Incident Management Personnel Professional Qualifcations2019 Edition

سری کدها شماره 1200-1100

 1. NFPA 1122-Code for Model Rocketry 2018 Edition
 2. NFPA 1123-Code for Fireworks Display 2018 Edition
 3. NFPA 1124-Code for the Manufacture, Transportation, and Storage of Fireworks and Pyrotechnic Articles 2017 Edition
 4. NFPA 1125-Code for the Manufacture of Model Rocket and High Power Rocket Motors 2012 Edition
 5. NFPA 1126-Standard for the Use of Pyrotechnics Before a Proximate Audience 2016 Edition
 6. NFPA 1127-Code for High Power Rocketry 2018 Edition
 7. NFPA 1128-Standard Method of Fire Test for Flame Breaks 2013 Edition
 8. NFPA 1129-Standard Method of Fire Test for Covered Fuse on Consumer Fireworks 2013 Edition
 9. NFPA 1141-Standard for Fire Protection Infrastructure for Land Development in Wildland, Rural, and Suburban Areas 2017 Edition
 10. NFPA 1142-Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting 2012 Edition
 11. NFPA 1143-Standard for Wildland Fire Management 2018 Edition
 12. NFPA 1144-Standard for Reducing Structure Ignition Hazards from Wildland Fire 2018 Edition
 13. NFPA 1145-Guide for the Use of Class A Foams in Manual Structural Fire Fighting 2011 Edition
 14. NFPA 1150-Standard on Foam Chemicals for Fires in Class A Fuels 2017 Edition
 15. NFPA 1192-Standard on Recreational Vehicles 2018 Edition
 16. NFPA 1194-Standard for Recreational Vehicle Parks and Campgrounds 2014 Edition

قانون حق نشر

احتمالا باید این سوال برای شما مطرح شود که چرا وبسایت ولتاسیف دانلود استاندارد NFPA را برای فروش بدون در نظر گرفتن حق نشر در محصولات خود قرار داده است. واقعیت این است که خواستگاه سیستم های ایمنی کشورهای غربی می باشند. به دلیل فضای بسته ای که برای کشور ما به وجود آمده است تهیه این استاندارد ها غیر ممکن و یا بسیار پر هزینه می باشند. به همین دلیل این مجموعه از استانداردهای NFPA جهت استفاده در صنایع کشور تهیه گردیده است.

این محصول دارای گارانتی بازگشت وجه نمی باشد ولی دارای پشتیبانی از طریق تیکت می باشد.

درخواست مشاوره

برای دریافت مشاوره تخصصی درخواست خود را برای ما ارسال کنید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید یا با ما در تماس باشید. توجه داشته باشید که هزینه مشاوره از 1 الی 20 دقیقه 50 هزار تومان می باشد و مبلغ مشاوره فقط در صورت رضایت شما دریافت می گردد.

درخواست مشاوره

  moreمحصولات مرتبط

  وبینار ممیزی، بازرسی و ارزیابی انحرافات سیستم های اطفا حریق – قسمت اول

  ممیزی، بازرسی و ارزیابی انحرافات سیستم های اطفا حریق (Fire Protection Systems Audit-GAP Assessment) توضیحات سیستم های اطفاء حریق (Fire…
  1
  رایگان!

  دانلود کتابچه راهنمای استاندارد NFPA

     دانلود کتابچه راهنمای استاندارد NFPA مجموعه کتابچه راهنمای استاندارد NFPA انجمن ملی حفاظت در برابر حریق یا NFPA یک…
  0
  1,369,000 تومان

  MxPro Configuration Software

  MxPro Configuration Software MxPro Advanced Control Panel - MxPro Config Tool V6.82.0 Description Our website provides a  download of MxPro…
  7
  1,100,000 تومان

  دانلود نرم افزار NSC

     دانلود نرم افزار NSC پیکره بندی سیستم های Solution F1/F2 ورژن 8.1.0.0 دانلود نرم افزار NSC نرم افزار NSC…
  9
  2,200,000 تومان

  chat_bubble_outlineنظرات

  قوانین ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  *

  code